ŽIVOTOPIS 


            Jméno a příjmení, tituly:       MUDr. Marek Hakl, PhD.

            Rok narození:        1968      Zaměstnání             

      Od – do: 1993 dosud zaměstnán na Anesteziologicko-resuscitační klinice ve FN u sv. Anny v Brně
      Pracovní zařazení: Od 2000 vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti při ARK
      Hlavní činnost a zopovědnost: Odborný garant pracoviště, organizace práce na pracovišti, odpovědnost za       odbornou i organizační činnost na Centru  pro léčbu bolesti, garant Ambulance bolesti Kyjov,
      Zaměstnavatel: FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, Lékařská fakulta MU Brno.
                                 MEDICINECARE s.r.o.
      Pedagogická činnost:       
      Od – do: 1998 dosud zaměsnanec Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
      Pracovní zařazení: Odborný asistent
      Hlavní činnost a zopovědnost: Pregraduální a postgraduální vzdělávání lékařů
      Zaměstnavatel: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

      Vzdělání:  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

      Od - do: 1988 – 1993 Lékařská fakulta Masrykovy univerzity v Brně
      Obor/specializace:  Všeobecné lékařství
      Instituce:  Lékařská fakulta Masrykovy univerzity v Brně


      Odborné zkoušky, atestace:
              1996 atestace I.stupně v oboru Anestezie a resuscitace
       
      2000 atestace II.stupně v oboru Anestezie a resuscitace
     
         1997 získání certifikátu k možnosti vykonávání samostatné praxe v oboru algeziologie
      
        2003 získání vědecké hodnosti PhD.
     
         2005 atestace z oboru Paliativní medicína a léčba bolesti
      
        2008 Kurz myoskeletární medicíny

      Kurzy, stáže:  2004, týdenní kurz Pan European Pain Specialists v Holandsku
                              9.10.2005, training meeting, Vídeň, školení v Good Clinical Practice


      Členství v odborných společnostech:
             Česká společnost anestezie resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
     
         Spolešnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP – člen předsednictva
    
          Česká neuromodulační společnost ČLS JEP – místopředseda
    
          International Assotiation for Study of Pain (IASP)
              Člen akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR                                                                              
              Člen zkušební komise oboru algeziologie jmenovaný ministrem zdravotnictví


      Jazykové znalosti:       

           Anglický jazyk –  pokročilý
           Ruský jazyk – méně pokročilý


      Zájmy: zaměstnání, lyžování, jachting a především rodina


      Publikační a přednášková činnost:  Více než 300 českých i zahraničních přednášek a publikací, četná            předsednictví na kongresech v sekcích o léčbě bolesti, člen programových a vědeckých    výborů                  mezinárodních kongresů