PUBLIKAČNÍ A PŘEDNÁSKOVÁ ČINNOST

Přednášky:


1.    Hakl M., Pavlíková J., Ševčík P., Podlaha J. Krční epidurální anastezie, přínosy a komplikace u operací na a. carotis. Kolínské dny regionální anestezie, Kolín, 15 - 16.5. 1997.
2.    Hakl M., Pavlíková J., Ševčík P. Krční epidurální anestezie a její komplikace při operacích na a. carotis. IV. Celostátní kongres ČSARIM, Kladno, 9. – 11. 10. 1997.
3.    Ševčík P., Hakl M., Pavlík M. Problematika léčby bolesti u nádorového postižení kostí. IV. Celostátní kongres ČSARIM, Kladno, 9. – 11. 10. 1997.
4.    Hakl M., Ševčík P., Pavlíková J. Diagnostická blokáda bederního sympatiku. Kolínské dny regionální  anestezie, Kolín, 21. – 22. 5. 1998.
5.    Hakl M., Ševčík P., Pavlíková J., Podlaha J., Kraus R. Cervical epidural anaesthesia for carotid artery surgery. ESRA congres, London 1997.
6.    Pavlíková J., Hakl M., Ševčík P. Krční epidurální anestezie u operací na a. carotis. Hoderovy dny, Praha, 4.6. 1998.
7.    Roubal P., Podlaha  J., Hakl M., Pavlikova J., Leypold J., Gregor Z., Staffa R. Předoperační diagnostika efektu bederní sympatektomie. Spolek českých lékařů, Brno, 26.1. 1999.
8.    Roubal P., Podlaha J., Hakl M., Pavlíková J.,Vašků V., Stuchlík P.,Leypold J., Gregor Z. Diagnostika funkčnosti bederního sympatiku. Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí, Praha, 18. – 20.3.1999.
9    Podlaha J., Roubal P., Gregor Z., Leypold J., Piskač P., Hakl M., Pavlíková J. Ischemická choroba dolních končetin a lumbální sympatektomie. Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí, Praha, 18. – 20.3.1999.
10    Pavlíková J., Hakl M. Použití ropivacainu u výkonů v cévní  chirurgii. III. Kolínské dny regionální anestezie , Kolín, 20. – 21. 5. 1999.
11    Ševčík P., Čtvrtečková D., Pavlíková J., Hakl M., Pavlík M. Použití ropivacainu při tlumení akutní a chronické bolesti. III. Kolínské dny regionální anestezie, Kolín, 20. – 21. 5. 1998.
12    Roubal P., Hakl M., Podlaha J., Pavlíková J.,Leypold J.,Gregor Z.,Vašků V., Stuchlík P. Preoperativ diagnostics  of the effect of lumbar  sympathectomy. 1 st Congress of the Central European  Vascular Forum. Radio Free Europe, Praha, 28.11.1998.
13     Podlaha J., Roubal  P., Gregor Z., Leypold J., Piskač P., Hakl M.,Pavlíková J. Ischemická choroba dolních končetin a lumbální sympatektomie. Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí, Praha, Palác KOVO, 18. – 20.3.1999.
14    Roubal P., Podlaha J., Hakl M., Pavlíková J., Vašků V., Stuchlík P., Leypold J., Gregor Z. Diagnostika funkčnosti bederního sympatiku. Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí, Praha, Palác KOVO, 18. – 20.3. 1999.
15    Roubal P., Podlaha J., Hakl M., Pavlíková J.,Vašků V., Stuchlík P., Leypold J., Gregor Z. Diagnostika funkčnosti bederního sympatiku. III. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové město na Moravě, 13. – 14.5.1999. 13. – 14.5.1999.
16     Rottenberg J., Kostřica R., Žalman M., Leypold J.,Hakl M. ,Pavlíková J.  Možnosti peroperačního neuromonitoringu. MEFA kongres pokroky v lékařatví a farmacii, Brno, 3. – 6.11.1999.
17    Hakl M. Léčba akutní bolesti. Pracovní seminář lékařů nemocnice Hodonín, Hodonín,  26.4.2000.
18    Hakl M. Patofyziologie bolesti, léčba akutní bolesti. Seminář praktických lékařů, Brno, 18.3. 2000.
19    Hakl  M. Bolest, patofyziologie,diagnostika a terapie. Kurz léčby bolesti SZP, IPVZ Brno, 10.3.200.
20    Ševčík P., Hakl M., Pavlíková J., Matuška V. Možnosti a limity krčního epidurálního přístupu v anestezii a léčbě bolesti. 7.vzdělávací a vědecký kongres s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 21. – 23. 9. 2000.
21    Hakl M., Pavlíková J. Regionální anestézie u operací na arteria carotis. Workshop, 7. Vzdělávací a vědecký kongres s mezinárodní účastí. Hradec králové, 21. – 23.9. 2000.
22    Hakl.M., Hřib R., Ševčík P., Hrazdílová O. Sympatikové blokády v léčbě chronické bolesti. Sypozium o léčbě bolesti, Brno, 18.-19. 5. 2001.
23    Hřib R., Suškjevič I., Hakl M., Ševčík P. Neurolýza splanchnických nervů a ganglia celiaca u pacienta s bolestivou formou chronické pankreatitidy. Sympozium o léčbě bolesti, Brno, 18.-19. 5. 2001.
24    Hakl M., Ševčík P., Hřib R. Léčba bolesti u onemocnění tumorem pancreatu. Český pankreotologický klub, Brno, 27.9.2001.
25    Hakl M., Pavlíková J., Ševčík P. Regionální anestézie u operací na arteria carotis. Hotel ILF,  Praha, 5. 11. 2001.
26    ŠevčíkP., Hřib R., Hakl M. Současné názory na léčbu opioidy u neonkologických onemocnění. Lanchsymposium Top hotel, Praha, 25.1.2002.
27    Ševčík P., Hakl M., Hřib R. OxyContin-jeho použití u pacientů se silnou chronickou bolestí. Lanchsymposium Top hotel, Praha, 25.1.2002.
28    Hakl M., Hřib R. Fyziologie, patofyziologie a dělení bolesti. Přednáška pro praktické lékaře, Písek,  26.4.2002.
29    Hakl M., Hřib R. Fyziologie, patofyziologie a dělení bolesti. Přednáška pro praktické lékaře, Kroměříž, 21.3. 2002.
30    Hakl M. Neuropatická bolest, Přednášky pro praktické lékaře, Brno, 2.3. 2002.
31    Hakl M., Hřib R. Fyziologie, patofyziologie a dělení bolesti. Přednáška pro praktické lékaře, Olomouc, 14.5.2002.
32    Hakl M. Ovlivnění kvality života výběrem vhodné analgetické terapie. Brněnské onkologické dny, Brno, 30.5.2002.
33    Hakl M., Ševčík P., Hřib R., Haklová O. Testovací období před plánovanou neuromodulací. KORAN, Kolín, 13-15.5. 2002.
34    Hakl M., Ševčík P., Hřib R, Haklová O. Testovací období před plánovanou neuromodulací. Česko-slovenské dny léčby bolesti, Ústí nad Labem, 31.10.-2.11.2002.
35    Hakl M. Opioids in non-cancer pain treatment. Sympózium Jansen Cilag, 10 th world congress on pain, San Diego USA, 17-22 srpen 2002.
36    Hakl M. Opioidy v léčbě bolesti v České republice. Sympózium Jansen Cilag na Československých dnech léčby bolesti, Ústí nad Labem, 31.10 – 2.11.2002.
37    Hakl M., Ševčík P., Hřib R., Haklová O. Neuromodulace v léčbě chronické bolesti. II. sympozium o léčbě bolesti, Brno, 25.-26.4.2003.  
38    Zlámal P., Vaníček J., Hřib R., Hakl M., Dorr A., Bláha P., Čechovský P., Kolářová H. Farmakoneurolýza vegetativních ganglií – způsob řešení viscerální bolesti u progredujících gynekologických nádorů. 8. Brněnský den paliativní medicíny, Brno, 27.9.2002.
39    Ševčík P., Hakl M. Možnosti léčby chronických bolestí vertebrogenního původu. Onemocnění páteře, Brno, 5.-6.9.2002.
40    Hakl M. Léčba bolesti. Vyžádaná přednáška pro Českou lékárnickou komoru, Farmaceutická fakulta, Brno, 21.2.2004
41    Hakl M. Doporučené postupy léčby bolesti. Sjezd Slovenské společnosti pro léčbu bolesti. Mojmírovce, Slovensko, 11.6.2004
42    Hakl M. Moderní postupy v léčbě chronické bolesti. Sjezd Slovenské internistické spoleřnosti, Trenčín, 16.6.2004
43    Hakl M., Hřib R., Ševčík P.: Subarachnoidální aplikace baklofenu v léčbě míšní. Sympozium o léčbě bolesti. Brno, 15.-16.4.2005.
44    Haklová O., Hakl L., Roubalová J., Moráňová K. Transformovaná migréna. Sympozium o léčbě bolesti. Brno, 15.-16.4.2005.
45    Ševčík P., Hakl M., Hřib R. Transdermální fentanyl v léčbě chronické bolesti. Sympozium o léčbě bolesti. Brno, 15.-16.4.2005.
46    Hakl M., Hřib R., Ševčík P.: Subarachnoidální aplikace baklofenu v léčbě míšní spasticity. Sympozium o léčbě bolesti. Brno, 15.-16.4.2005.
47    Hakl M., Ševčík P., Hřib R.: Neuromodulace v léčbě bolestí zad. Pracovní den ČNMS ČLS JEP, Znojmo 21. a 22. 10. 2005.
48    Hakl M. Novinky ve farmakoterapii léčby bolesti. Nové trendy a strategie v léčbě bolesti, Hotel Continental, Brno, 16.2.2005
49    Hakl M. Zvláštní aspekty léčby bolesti ve stáří. Nové trendy a strategie v léčbě bolesti, Hotel Continental, Brno, 16.2.2005
50    Hakl M. Terapie akutní bolesti. „Bolest je všudypřítomná“, kongresové centrum Liberec, 6.3.2006
51    Hakl M. Léčba nádorové bolesti. Den Florence Nigtingale – Bolest jako průvodní jev bolesti. Kyjov 7.6.2006
52    Hakl M., Ševčík P., Hřib R. Farmakologická léčba pooperační bolesti. IV. Anesteziologické dny Vysočiny, Horácké divadlo, Jihlava, 26.-28.10.2006.
53    Ševčík P., Hakl M. Poznámky ze zákulisí farmakoterapie bolesti.  IV. Anesteziologické dny Vysočiny, Horácké divadlo, Jihlava, 26.-28.10.2006.
54    Ševčík P., Hakl M. Novinky ve farmakoterapii chronické bolesti. IV. Anesteziologické dny Vysočiny, Horácké divadlo, Jihlava, 26.-28.10.2006.
55    Hakl M., Hřib R., Houdek M., Rešková I., Ševčík P., Rovný I., Chalupník Š. Subarachnoidální aplikace baclofenu v léčbě míšní spasticity. VIII. Česko-slovenské dialogy o bolesti, České Budějovice, 19.10. – 21.10.2006.
56    Bilaterální epidurální neurostimulace pomocí Itrel 3 – kasuistika. Hřib R., Rovný I., Hakl M., Chalupník Š., Ševčík P. . VIII. Česko-slovenské dialogy o bolesti, České Budějovice, 19.10. – 21.10.2006.
57    Úloha psychologického vyšetření u pacientů indikovaných k neuromodulační léčbě. Neudertová H., Hakl M., Hřib R. . VIII. Česko-slovenské dialogy o bolesti, České Budějovice, 19.10. – 21.10.2006.
58    Farmakoterapie neuropatické bolesti. Hakl. M. XXVII. Lékárnické dny. Olomouc, 6. – 8.10. 2006.
59    Hakl M. Bolest ve stáří a jak ji léčit. Gobal Day Against Pain in Older Persóna. Brno, Hotel Voroněž, 9. 10. 2006.
60    Hakl M. Patofyziologie bolesti. 40. dny česko – slovenské revmatologie. Zlín, Baťova univerzita, 23.9.2006.
61     Hakl M. Strategie farmakoterapie bolesti. Seminář – léčba bolestí zad. Hotel Continental, Brno, 28.2.2007.
62    Hřib R., Hakl M., Ševčík P. Epidurální kortikosteroidy. IV. Sympozium o léčbě bolesti, Hotel Voroněž, 27. a 28.4.2007, Brno.
63    Hakl M., Hřib R., Ševčík P. Nové lékové formy v léčbě bolesti. IV. Sympozium o léčbě bolesti, Hotel Voroněž, 27. a 28.4.2007, Brno.
64    Hakl M. Farmakologická léčba chronické nenádorové bolesti. Kongres praktického lékárenství, Regionální centrum Olomouc 8.-9.6. 2007.
65    Hakl M., Hřib R., Ševčík P. Předimplantační vyšetření a průběh testovacího období před plánovanou neuromodulací. 1. Pražský neuromodulační den, Praha, FN Motol, 9.11.2007
66    Ševčík P., Hakl M, Hřib R. Implantabilní infuzní pumpy a intraspinální podávání opioidů. 1. Pražský neuromodulační den, Praha, FN Motol, 9.11.2007
67    Haklová O., Hakl l., Hakl M., Hakl R. Přínos neurostimulace u nemocného s lipomatózou páteřního kanálu. IX. Česko – slovenské dialogy o bolesti. Štrbské pleso, Hotel Patria, 11-13.10.2007
68    Hakl M., Hřib R., Neudertová H. Neuromodulace – sedmileté zkušenosti. IX. Česko – slovenské dialogy o bolesti. Štrbské pleso, Hotel Patria, 11-13.10.2007
69    Hřib R., Hakl M., Ševčík P. Postup našeho pracoviště při epidurálním podání kortikoidů. IX. Česko – slovenské dialogy o bolesti. Štrbské pleso, Hotel Patria, 11-13.10.2007
70    Neudertová H., Hakl M., Hřib R. Kvalita života u pacientů s neuromodulační léčbou. IX. Česko – slovenské dialogy o bolesti. Štrbské pleso, Hotel Patria, 11-13.10.2007
71    Ševčík P., Hakl M., Hřib R. Intraspinální blokády v léčbě chronické bolesti. IX. Česko – slovenské dialogy o bolesti. Štrbské pleso, Hotel Patria, 11-13.10.2007
72    Hakl M., Hřib R. Neurostimulace v léčbě chronické neuropatické bolesti. Anatomický ústav LF MU, odborný seminář, Brno, 17.4. 2008.
73    Hakl M.,Patofyziologie bolesti. VI.kongres praktických lékařů, Olomouc, 24.-25.4.2008.
74    Hřib R., Hakl M.: Stragegie léčby boleti.. VI.kongres praktických lékařů, Olomouc, 24.-25.4.2008.
75    Hakl M., Leštiansky B. strategie léčby bolesti. VII. celostátní kongres s mezinárodní účastí, Pardubice, 29.-30.1.2008
76    Hakl M. Opioidy v léčbě bolesti. Dobrodiní a rizika. XV. Kongres české internistické společnosti ČLS JEP, 24.-27. září 2008, Brněnské výstaviště.
77    Hakl M. Epidurální aplikace kortikoidů v léčbě radikulárního syndromu. X. Česko-slovenské dialogy o bolesti, 2.-4.10.2008, Hotel in ternational
78    Novák Z., Chrastina J., Jančálek R., Hřib R., Hakl M. Možnosti spinothalamické chordotomie jako destrukční techniky v terapii nezvladatelné bolesti. X. Česko-slovenské dialogy o bolesti, 2.-4.10.2008, Hotel in ternational
79    Chrastina J., Novák Z., Pemza J., Hakl M., Hřib R., Jančálek R., Shaqbua M. Neuralgie trigeminu – možnosti perkutánní termoterapie s teplotním gradientem. X. Česko-slovenské dialogy o bolesti, 2.-4.10.2008, Hotel in ternational
80    Hakl M., Leštiansky B. Acute Pain Service – první zkušenosti. 9. Anesteziologické dny Na Homolce. 13.-14.listopadu 2008.
81    Marek Hakl, Radovan Hřib. Neuromodulace ve FN u sv. Anny v Brně. 2.Pražský neuromodulační den. Nemocnice na Homolce, 13.11.2009
82    Hakl M. Kasuistika pacientky s FBSS.  Loučeň 22.5.2009
83    Hakl M. Opioidy indukovaná střevní dysfunkce. Jarní semináře o bolesti. FN Motol Praha, 7.4.2009
84    Hakl M. Opioidy indukovaná střevní dysfunkce. Jarní semináře o bolesti. Šafránkův pavilon, Plzeň, 11.5.2009
85    Hakl M. Opioidy indukovaná střevní dysfunkce. Jarní semináře o bolesti. Jihočeská fakulta, České Budějovice, 11.6.2009
86    Hakl M., Hřib R., Ševčík P. Epidurální aplikace kortikoidů v léčbě radikulárního syndromu      V. sympozium o léčbě bolesti. Hotel Voroněž, Brno, 3.-4.4.2009
87    Hakl M. Opioidy indukovaná střevní dysfunkce. XVI. národní kongres ČSARIM 2009, České Budějovice. 1.-3.10.2009
88    Hakl M. Současné možnosti léčby chronické bolesti. 13. kongres nemocničních lékárníků. Kongresové centrum BVV. 13.-15.11.2009,
89    Hakl M. Léčba bolesti – akutní versus chronická. Kongres sestra v praxi. Regionální centrum Olomouc, 12.-13.6.2009
90    Hakl M. Zkušenosti s přípravkem Jurista.  V. sympozium o léčbě bolesti. Hotel Voroněž, Brno, 3.-4.4.2009
91    Neuderthová H., Hakl M., Hřib R. Kvalita života a úroveň prožívání u pacientů s chronickou bolestí léčených silnými opioidy.  V. sympozium o léčbě bolesti. Hotel Voroněž, Brno, 3.-4.4.2009
92    Hakl M. Nová léková forma tramadolu umožňuje snižit dávku.  V. sympozium o léčbě bolesti. Hotel Voroněž, Brno, 3.-4.4.2009
93    


Postery:

1.    Hakl M., Ševčík P., Pavlíková J., Kraus R. Cervical epidural anestezia for carotid artery surgery – new experience. 17 th Annual ESRA Congeres, Ženeva, 1998.
2.    Haklová O., Hakl L., Hakl M. Komplexní bolestivý regionální syndrom. III. Kolínské dny regionální anestezie, Kolín, 20. – 21. 5. 1999.
3.    Haklová O., Hakl L., Hakl M. komplexní terapie herpes zoster a postherpetické neuralgie. VI kongres ČSARIM s mezinárodní účastí, Brno, 22. – 25. 9.1999.
4.    Hakl L., Haklová O., Hakl M. Blockade of ganglion stellate in treatment of herpes zoster of face, neck and shoulder.  9 th World Coungress on pain, Vídeň, 22. – 27.8.1999.
5.    Hakl M., Pavlíková J.,Ševčík P., Hřib R. Diagnostic lumbar sympathetic block in lower limb ischemic pain treatment.  10 th world congress on pain, San Diego, 17.-22.8. 2002.
6.    Hrib R., Hakl M., Ševčík P., Neudertova H., Chalupnik S., Rovný I. Bilareral spinal stimulation by Itrel  - case report. Pain in Europe, V, 5th Congress of EFIC, Istanbul, 13-16.2006.
7.    Hakl M., Hrib R., Neudertova H., Sevcik P., Haklova O. Neuromodulation – five years of experiences. Pain in Europe, V, 5th Congress of EFIC, Istanbul, 13-16.2006.
8.    Neudertova H., Hakl M., Hrib R., Sevcik P., Haklova O. The function of psychological examination of patiens indicated in neuromodulation treatment. Pain in Europe, V, 5th Congress of EFIC, Istanbul, 13-16.2006.
9.    Hakl ., Hrib R., haklová O., Ševčík P., Houdek M. Spinal baclofen in treatment of elasticity pain. 3 rd International Forum on pain Medicíně, Montreal, 28.6.-1.7.2007.
10.    Haklova O., Hakl M., Hakl L., Hakl R. Epidural lipomatosis and benefits of neurostimulation. 3 rd International Forum on pain Medicíně, Montreal, 28.6.-1.7.2007.
11.    Hakl M., Hřib R., Ševčík p., Haklová O. Neuromodulation treatment – nine years of experience.VI. kongres EFIC. 9.-12. září 2009. Lisabon, Portugalsko.
12.    

Publikace:

1.    Hakl M., Ševcík P., Pavlíková J., Podlaha J., Kraus R. Cervical Epidural Anestezia for Carotid Artery  Surgery. ESRA Congres London 1997, The International Monitor 1997, 9, 3, p. 24.
2.    Hakl M., Ševcík P., Pavlíková  J., Kraus R. Cervical Epidural Anestezia for Carotid Aretery  Surgery – New Experience. The International Monitor 1998, p. 79.
3.    Haklová O., Hakl L., Hakl M.  Herpes zoster jako zdroj dechových obtíží u onkologických nemocných. Bolest, 1999, 2, 2, p. 80 – 82.
4.    Hakl L., Haklová O., Hakl M. Blokáda ganglion stellatum v léčbě herpes zoster obličeje, krku a ramene. Bolest, 1999, 2, 2, p. 87 – 89.
5.    Roubal P., Hakl M., Podlaha J., Pavlíková J., Leypold J., Gregor Z. Preoperativ Diagnostics of the Effect of Lumbar Sympathectomy. 1st Congress of the European Vascular Forum, Praha, Sborník abstrakt, 1997, p. 78 – 79.
6.    Podlaha J., Roubal P., Gregor Z., Leypold J., Piskač P., Hakl M., Pavlíková J. Ischemická choroba dolních končetin a lumbální sympatektomie. Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí, Praha, Abstrakta, 1999, p. 76.
7.    Roubal P., Podlaha J., Hakl M., Pavlíková J., Vašků V., Stuchlík P., Leypold J., Gregor Z. Diagnostika funkčnosti bederního sympatiku. Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí, Praha, Abstrakta, 1999, p. 84 – 85.
8.    Podlaha J., Roubal P., Hakl M., Pavlíková J., Leypold J., Gregor Z., Staffa R., Dvořák M. Přístup k LSE na II. chirurgické klinice. Scripta Medica, 1999, p.
9.    Roubal P., Podlaha J., Hakl M., Pavlíková J., Leypold Z., Gregor Z., Staffa R.: Předoperační diagnostika efektu bederní sympatektomie. Scripta Medica, 1999, p.
10.    Roubal P., Podlaha J., Hakl M., Pavlíková J., Vašků V., Stuchlík P., Leypold J., Gregor Z. Diagnostika funkčnosti bederního sympatiku. III. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové město na Moravě, Abstrakta, 1999, p. 8.
11.    Pavlíková J., Hakl M. Použití ropivacainu u výkonů v cévní chirurgii. III. kolínské dny regionální anestezie, Kolín, 1999, Abstrakta, p. 12.
12.    Haklová O., Hakl L., Hakl M. Komplexní terapie herpes zoster a postherpetické neuralgie. In: Cundrle I. a kol., Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti, 1999, p. 319.
13.    Hakl L., Haklová O., Hakl M. Blockade of ganglion stellate in treatment of herpes zoster of face, neck and shoulder. 9 th World Congress on Pain, Nice, Abstrakta, 2001, p. 321.
14.    Hakl M., Ševčík P., Pavlíková J. Diagnostická blokáda bederního sympatiku prováděná naslepo. Kolínské dny regionální anestézie, Abstrakta, 1998,  p. 24.
15.    Ševčík P., Čtvrtecková D., Pavlíková J., Hakl M., Pavlík M. Použití ropivakainu při tlumení akutní i chronické bolesti. Bolest, 1999, 2,  3, p. 147 – 150.
16.    Pavlíková J., Hakl M., Ševčík P. Anestézie u operací na arteria carotis interna. Regionální anestézie, pravidelná příloha časopisu Anesteziologie a neodkladná péče,  2000, 3, p. 9 – 13.
17.    Podlaha J., Roubal P., Gregor Z, Piskač P., Hakl M., Pavlíková J. Ischemická choroba dolních končetin a lumbální sympatektomie.Bratislavské lékařské listy, 2000, 4, p. 229 – 230.
18.    Ševcík P., Hakl M., Pavlíková J.,Matuška V. Možnosti a limity krčního epidurálního přístupu v anestézii a léčbě bolesti. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti, 2000, p. 88.
19.    Haklová O., Hakl L., Hakl M. Kaudální blokády v léčbě low back pain and failed back surgery syndromu. Bolest, 2000, 3., 4., p. 208 – 212.
20.    Haklová O., Hakl M. Podávání morfinu u některých druhů neonkologické bolesti. Bolest 2000, 3, 4, p. 219 – 222.
21.    Hakl M., Ševčík P., Hřib R. Akutní bolest. Medicina v praxi, 2000, 11, p. 50 –51.
22.    Hakl.M., Hřib R., Ševčík P., Hrazdílová O. Sympatikové blokády v léčbě chronické bolesti. Bolest, 2001, 4, p. 24.
23.    Hřib R., Suškjevič I., Hakl M., Ševčík P. Neurolýza splanchnických nervů a ganglia celiaca u pacienta s bolestivou formou chronické pankreatitidy. Bolest, supplementum 1, 2001, p. 25.
24.    Ševčík P., Hřib R., Pavlík M., Hakl.  M. Terapie bolesti u pneumologických nemocných. Klinická onkologie, 2001, 14, p.13-15.
25.    Pohanka M., Hakl M. Nové možnosti léčby bolesti v malé pánvi u žen fluoxetinem a transkutání elektrické neurostimulace. Scripta medica, 2000, 73, p. 16-18.
26.    Pohanka M., Hakl M. Léčba dyspareunie a algopareunie pomocí transkutání elektrické neurostimulace. Scripta medica, 2000, 73, 19-22.
27.    Pohanka M., Haklová O., Hakl M. Nové možnosti léčby bolesti v malé pánvi. Scripta medica, 2000, 73, 23-25.
28.    Hakl M., Pavlíková J.,Ševčík P., Hřib R. Diagnostic lumbar sympathetic block in lower limb ischemic pain treatment. Abstracts, 10 th world congress on pain. San Diego, 2002, p. 207.
29.    Hakl M., Ševčík P., Hřib R., Haklová O. Neuromodulace v léčbě chronické bolesti. Bolest, 2003, 6, 2, p. 23.
30.    Ševčík P., Hakl M. Možnosti léčby chronických bolestí vertebrogenního původu. Onemocnění páteře, Abstrakta, 2002, p. 81.
31.    Hakl M., Hřib R. Léčba onkologické bolesti. Iatrike techne, 2003, 3, p. 34-36.
32.    Ševčík P, Hakl M, Vrba I, Houdek M, Kozák J, Haklová O, Dadák L: Míšní neuromodulace v České republice - kam jsme došli v roce 2003 ? Sborník vyžádaných přednášek 10. Kongresu ČSARIM ČLS, ČSARIM 2003, s. 44-46. ISBN 80-239-1306-9.
33.    Hakl M. Nové možnosti aplikace opioidů v léčbě chronické bolesti. Jak na bolest, Tigis: Praha, 2003, s.42-45.
34.    Hakl M., Hřib R. Výsledky sledování FEN-PAIN-1 u neonkologické bolesti, jejich analýza a komentář. Bolest 2004;2:2004
35.    Hakl M. Farmakoterapie bolesti. Medicína po promoci 2004;……………….
36.    Doležal T., Hakl M., Kozák J.,et al. Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti. Bolest 2004; 7: suppl. 1:9-19.
37.    Doležal T., Hakl M., Kozák J.,et al. Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti. Bolest 2004; 7: suppl. 1:4-9.
38.    Bejvančícký S., Hakl M. Efficiancy and Cost – effectrivess of Chronic Pain Therapy with TTS Fentanyl and TDS Buprenorphine in Czech Republic. Pain Praktice, Book of Abstracts of 3rd. World Congress World Institute of Pain 2004; 286.
39.    Hakl M., Hřib R. Farmakologická léčba chronické nenádorové bolesti. Interní medicína pro praxi, 2005, 2, 97-100.
40.    Hakl M. Základní principy farmakoterapie chronické bolesti. Neurologie pro praxi, 2005, 2, 95-98.
41.    Hakl M., Hřib R. Farmakologická léčba chronické nenádorové bolesti. Praktické lékárenství, 2005, 2, 68-70.
42.    Hakl M. Akutni bolest. Remedia, 2005, 15, 379-382.  
43.    Hakl M., Hřib R., Ševčík P. Subarachnoidální aplikace baclofenu v léčbě míšní spasticity. Bolest, 8, 1, 17.
44.    Haklová O., Hakl L., Roubalová J., Moráňová K. Transformovaná migréna. Bolest 8, 1, 17.
45.    Ševčík P., Hakl M., Hřib R. Transdermální fentanyl v léčbě chronické bolesti. Bolest 8, 1, 26.
46.    Hakl M., Hřib R. Farmakologická léčba chronické nenádorové bolesti. Interní medicína pro praxi, 2005, 2, 97-100.
47.    Hakl M. Základní principy farmakoterapie chronické bolesti. Neurologie pro praxi, 2005, 2, 95-98.
48.    Hakl M., Hřib R. Farmakologická léčba chronické nenádorové bolesti. Praktické lékárenství, 2005, 2, 68-70.
49.    Hakl M. Akutni bolest. Remedia, 2005, 15, 379-382.  
50.    Hakl M. Farmakoterapie onkologické bolesti. Causa subita, 2006:9 ,3, s.114-116.
51.    Hakl M., Ševčík P., Hřib R. Novinky v léčbě bolesti. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2006, 17, 2, 78-81.
52.    Hakl M. Pozice tramadolu v současné strategii léčby bolesti. Lékařské listy IX., 2006, 3-7.
53.    Hakl M., Hřib R., Houdek M., Rešková I., Ševčík P., Rovný I., Chalupník Š. Subarachnoidální aplikace baclofenu v léčbě míšní spasticity. Bolest, 2006, suppl. 2., 9, s. 32.
54.    Bilaterální epidurální neurostimulace pomocí Itrel 3 – kasuistika. Hřib R., Rovný I., Hakl M., Chalupník Š., Ševčík P. Bolest, 2006, suppl. 2., 9, s. 33.
55.    Úloha psychologického vyšetření u pacientů indikovaných k neuromodulační léčbě. Neudertová H., Hakl M., Hřib R. Bolest, 2006, suppl. 2., 9, s. 45.
56.    Farmakoterapie neuropatické bolesti. Hakl. M. XXVII. Praktické lékárenství, 2006, s. 6.
57.    Hakl M. Pozice tramadolu v současné strategii léčby bolesti. Lékařské listy – mimořádná  příloha Zdravotnických novin, 2006, s. 3-6.
58.    Hakl M. Tramadol – nová léková forma s 24 hodinovým účinkem. Remedia, 2006, 16, 4:447-448.
59.    Doležal T., Hakl M., Kozák J. et al. Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti. Farmakoterapie, 2006, 3: 287-296.
60.    Doležal T., Hakl M., Kozák J. et al. Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti Farmakoterapie, 2006, 3: 281-286..
61.    Hrib R., Hakl M., Ševčík P., Neudertova H., Chalupnik S., Rovný I. Bilareral spinal stimulation by Itrel  - case report. European Journal of Pain  Abstracts of Pain in Europe, V, 5th Congress of EFIC,2006 p: 137.
62.    Hakl M., Hrib R., Neudertova H., Sevcik P., Haklova O. Neuromodulation – five years of experiences. European Journal of Pain  Abstracts of Pain in Europe, V, 5th Congress of EFIC,2006 p: 200.
63.    Neudertova H., Hakl M., Hrib R., Sevcik P., Haklova O. The function of psychological examination of patiens indicated in neuromodulation treatment. European Journal of Pain  Abstracts of Pain in Europe, V, 5th Congress of EFIC,2006 p 232.
64.    Hakl M., Hřib R., Ševčík P. Nové lékové formy v léčbě bolesti. Bolest, IV. Sympozium o léčbě bolesti, Supplementum 1, 2007, p.32.
65.    Hřib R., Hakl M., Ševčík P. Epidurální kortikosteroidy. Bolest, IV. Sympozium o léčbě bolesti, Supplementum 1, 2007, p.28.
66.    Hakl M. Racionální léčba akutní bolesti. Interní medicína pro praxi, 2007, 3:141-142. ISSN: 1212-7299
67.    Hakl M. Farmakologická léčba chronické nenádorové bolesti. Praktické lékárenství, Abstrakta, Kongres praktického lékárenství 2007, str. 16.(ISSN 1801-2434)
68.    Hakl ., Hrib R., haklová O., Ševčík P., Houdek M. Spinal baclofen in treatment of elasticity pain. Abstrakt book, 3 rd International Forum on pain Medicíně, Montreal, 28.6.-1.7.2007, p 131.
69.    Haklova O., Hakl M., Hakl L., Hakl R. Epidural lipomatosis and benefits of neurostimulation. Abstrakt book, 3 rd International Forum on pain Medicíně, Montreal, 28.6.-1.7.2007, p. 151.
70.    M. Hakl, P. Michalek, P. Sevcík, J. Pavlíková, and M. Stern
Regional anaesthesia for carotid endarterectomy: an audit over 10 years
BJA Advance Access published on July 9, 2007
Br. J. Anaesth. 2007 99: 415-420.
71    M. Hakl., P. Ševčík. Transdermální fentanyly na českém trhu. Remedia 2007, 4:390-393, ISSN 0862-8947.
72    Hakl M., Hřib R., Ševčík P. Předimplantační vyšetření a průběh testovacího období před plánovanou neuromodulací. Bolest – sborník abstrakt 2007, 4:7. ISSN 1212-0634
73    Ševčík P., Hakl M, Hřib R. Implantabilní infuzní pumpy a intraspinální podávání opioidů. Bolest – sborník abstrakt 2007, 4:7. ISSN 1212-0634
74    Haklová O., Hakl l., Hakl M., Hakl R. Přínos neurostimulace u nemocného s lipomatózou páteřního kanálu. Bolest – sborník abstrakt  2007, 2:19. ISSN 1212-0634
75    Hakl M., Hřib R., Neudertová H. Neuromodulace – sedmileté zkušenosti. Bolest – sborník abstrakt  2007, 2:19. ISSN 1212-0634
76    Hřib R., Hakl M., Ševčík P. Postup našeho pracoviště při epidurálním podání kortikoidů. Bolest – sborník abstrakt  2007, 2:19. ISSN 1212-0634
77    Neudertová H., Hakl M., Hřib R. Kvalita života u pacientů s neuromodulační léčbou. Bolest – sborník abstrakt  2007, 2:19. ISSN 1212-0634
78    Ševčík P., Hakl M., Hřib R. Intraspinální blokády v léčbě chronické bolesti. Bolest – sborník abstrakt  2007, 2:19. ISSN 1212-0634
79    Hakl M.,Patofyziologie bolesti. Med. Pro Praxi, 2008., 5, 4, (Suppl.A).
str. 6. VI.kongres praktických lékařů, Olomouc, 24.-25.4.2008.
80    Hřib R., Hakl M.: Stragegie léčby boleti. Med. Pro Praxi, 2008., 8, 4, (Suppl.A).
str. 6. VI.kongres praktických lékařů, Olomouc, 24.-25.4.2008.
81    Hakl M. Epidurální aplikace kortikoidů v léčbě radikulárního syndromu. Bolest 11, supplementum 2, 2008, str. 21.
82    Chrastina J., Novák Z., Pemza J., Hakl M., Hřib R., Jančálek R., Shaqbua M. Neuralgie trigeminu – možnosti perkutánní termoterapie s teplotním gradientem. Bolest 11, supplementum 2, 2008, str. 22.
83    Novák Z., Chrastina J., Jančálek R., Hřib R., Hakl M. Možnosti spinothalamické chordotomie jako destrukční techniky v terapii nezvladatelné bolesti. Bolest 11, supplementum 2, 2008, str. 26.
84    Hakl M., Ševčík P. Léčba bolesti u seniorů. Postgraduální medicína, 2008, 10,7, str: 772 – 777. ISSN: 1212-4184
85    Hakl M. Léčba bolesti v ČR – chronická bolest a trendy v invazivních postupech. Interní medicína pro praxi, 2009;11:488-490. ISSN 1212-7299.
86    Hakl M., Leštiansky B. Farmakoterapie akutní bolesti. Ortopedie, 2009;4:177-178. ISSN 1802-1727.
87    Hakl M. Úloha tramadolu v léčbě chronické bolesti. Practicus,2009;3:3-6.
88    Hakl M., Hřib R., Leštiansky B. Pozice nimesulidu ve strategii léčby bolesti. Medicína po promoci 2009;10(2):107-110. ISSN:1212-9445.
89    Hakl M., Hřib R., Leštiansky B. Transdermální fentanyly na českém trhu v roce 2009. Medical Tribune;5 9(3):6-9.
90    Doležal T., Hakl M., Kozák J., Kršiak M., Lejčko J., Skála B., Sláma O., Ševčík P., Vorlíček J. Metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti. Bolest supl.2009: 3-36. ISSN 1212-0634
91    Hakl M., Hřib R., Ševčík p., Haklová O. Neuromodulation treatment – nine years of experience. European Journal of Pain, 2009;13:257   IF 3.8
92    Hakl M. Současné možnosti léčby chronické bolesti. 13. kongres nemocničních lékárníků,13.-15.11.2009, sborník abstrakt
93    Hakl M., Hřib R., Ševčík P. Epidurální aplikace kortikoidů v léčbě akutního radikulárního syndromu. Supl. Bolest, 2009;1:20
94    Neuderthová H., Hakl M., Hřib R. Kvalita života a úroveň prožívání u pacientů s chronickou bolestí léčených silnými opioidy.  Supl. Bolest, 2009;1:25
95    Hakl M. Opioidy indukovaná střevní dysfunkce. In: Jiří Kozák a kol. Opioidy v léčbě bolesti. Praha: Mladá fronta a.s. 2009:93-99. ISBN 978-80-204-2122-7.
96    Hakl M., Ševčík P. Invazivní metody v léčbě bolestí zad. In: Rokyta r. a kolektiv. Bolesti zad. Praha:Adéla 2009:109-114. ISBN 978-80-87094-14-3.
97    

Citace:

1.    Hakl M., Ševčík P., Pavlíková J.: Diagnostická blokáda bederního sympatiku prováděná naslepo. Citováno v : Bolest 1999, 2, 3, str. 139 – 146.
2.    Hakl M., Ševčík P., Pavlíková J., Kraus R.: Cervical epidural anaesthesia for carotid artery surgery. New experience.  1997,79. Citováno v: The International Monitor 1999, 11, 3, 27. The effect of regional anaesthesia on the phrenic nerve in carotid artery surgery – a comparison of cervical epidural anaesthesia and cervical plexus block. Michálek P.,Adamec M., Janoušek L., Tošenovský P.
3.    Hakl M., Ševčík p., Pavlíková J., Podlaha J., Kraus R.: Cervical epidural anestezia for carotid artery surgery. Citováno v Hakl M.,Ševčík p., Pavlíková J., Kraus R. Cervical epúidural anestezia for carotid artery surgery – new experience. The International monitor for regional anestezia 1998: 79
4.    Hakl M., Ševčík P., Pavlíková J., Podlaha J., Kraus R.: cervical epidural anesthesia for carotid artery surgery.The International Monitor 1998, 9:3, 24. Citováno v: Regionáální anestézie pro operační výkony na karotidách, 1999, 1, 2 –18. Michálek P.
5.    Hakl M., Ševčík P., pavlíková J.,Kraus R.: Cervical epidural anestezsia for carotid artery surgery – new experiences. The International monitor 1999, 10 : 3,79. Citováno v : Regionální anestézie pro operační výkony na karotidách,1999, 1, 2 – 18. Michálek P.
6.    Roubal P., Hakl M. , Podlaha J., Pavlíková J., Leypold J., Gregor Z.: Preoperative diagnostics of the effect of lumbar sympathectomy s. 78 – 79, ve Sborník 1 st. Congress of the central European vascular Forum, Prague, Czech rep., November 26-28, 1998, citováno vIschemická choroba dolních končetin a lumbální sympatektomie, bratislavské lékařské listy 2000, 4, 229 – 230.
7.    Hakl M., Ševčík P., Pavlíková J.,Podlaha J., Kraus R. Cervical epidural anestezia for carotid artery surgery. The International Monitor of Regional  Anestezia Vol. 9 No 3 1997 page 24., citováno v podlaha J., Habilitační práce! Vývoj v chirurgii extrakraniálního řečiště. Poznatky z angiochirurgického pracoviště.,Brno 1999.
8.    Hakl M., Ševčík P., Pavlíková J.: Blokáda bederního sympatiku prováděná naslepo.Kolínské dny regionální anestezie, abstrakta str.94, citováno v : Haklová O.: Komplexní regionální bolestivý syndrom, Bolest, supplementum 1, 2001, str. 26.
9.    Hakl L., Haklová O., Hakl M.: Blockade of ganglion stellatumin treatment of herpes zoster of face, neck and shoulder. Abstract 9th World Congress on Pain, 1999, str. 321, citováno v : Hakl M., Hřib R., Hrazdílová O.: sympatikové blokády v léčbě chronické bolesti, Bolest, supplementum 1, 2001, str 25.
10.    Hakl M., Ševčík P., Pavlíková J.: Blokáda bederního sympatiku prováděná naslepo. Kolínské dny regionální anstézie. Abstrakta str. 94. citováno v Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti, Haklová O., Komplexní regionální bolestivý syndrom, str 238-239.
11.    Hakl M., Hřib R., Ševčík P., Hrazdirová O. Sympatikové blokády v léčbě chronické bolesti. Bolest 2001, 4, p.24 citováno v: Haklová O., Hakl L., Hakl R. Bolesti hlavy při postherpetické neuralgii. Bolest 2003, 6,2, p.10.
12.    Haklová O., Hakl M. Podávání morfinu u některých druhů neonkologické bolesti. Bolest 2000;4:219-222. Citováno v: Hakl M., Hřib R. Výsledky sledování FEN-PAIN-1 u neonkologické bolesti, jejich analýza a komentář. Bolest 2004;2:2004
13.    Hakl.M., Hřib R.: Farmakologická léčba chronické nádorové bolesti. Interní
        medicína pro praxi 2005, 2, s.68-70. citováno v A. Poapíšilová: bércový vřed, dermatologie I., 2007, 1.,s 21-25.
14.    Hakl M.: Základní principy farmakoterapeutické bolesti. Neurologie pro
praxi 2005, 2,  2, s. 95-98. Citováno v A. Poapíšilová: bércový vřed, dermatologie I., 2007, 1.,s 21-25.
15.    Pospíšilová A.: Kožní projevy a subjektivní příznaky chronické žilní
insuficience. Referátový výběr z dermatovenerologie, 49, Speciál II, 2007,
s. 21-26.
Citace: Hakl M. :Základní principy farmakoterapie chronické bolesti.
Neurologie pro praxi, 2, 2005, s. 95-98.
16.    Pospíšilová A.: Lze léčit  bércový vřed efektivně? Florence ..... ( dodám,
jak to vyjde)
 citace: Hakl.M.:Základní principy léčby chronické bolesti.
Neurologie pro praxi, 2005, 2, s.95-98
17.    Pospíšilová A.: Hojení bércového vředu a léčba s využitím TIME modelu.
Referátový výběr z dermatovenerologie,( číslo, rok.... dodám, jakmile
vyjde).
Citace: Hakl M.: Základní principy chronické bolesti. Neurologie pro praxi,
2005, 2, s. 95-98

18.    Pospíšilová A.: Bércový vřed. Dermatologie pro praxi, 2008., 2 (2) : 74-78.
Citace:  Hakl M., Hřib R.: Farmakologická léčba chronické nenádorové
bolesti. Interní medicína pro praxi, 2005, 2: 68-70.

19.    S. Benington, A.C. Pichem. Anaesthesia for carotid endarterectomy. Current Anaesthesia & Critical Care (2008) 19, 138–149. Citace: M. Hakl, P. Michalek, P. Sevcík, J. Pavlíková, and M. Stern
Regional anaesthesia for carotid endarterectomy: an audit over 10 years
BJA Advance Access published on July 9, 2007
Br. J. Anaesth. 2007 99: 415-420.

20.      20.     Guay J. Regional Anaesthesia for carotid surgery. Current Opinion in Anaesthesiology 2008, 21:638-644. Citace: M. Hakl, P. Michalek, P. Sevcík, J. Pavlíková, and M. Stern
Regional anaesthesia for carotid endarterectomy: an audit over 10 years
BJA Advance Access published on July 9, 2007
Br. J. Anaesth. 2007 99: 415-420.


21.    The Lancet, Volume 372, Issue 9656, Pages 2132 - 2142, 20 December 2008
General anaesthesia versus local anaesthesia for carotid surgery (GALA): a multicentre, randomised controlled trial GALA Trial Collaborative Group.
Citace: M. Hakl, P. Michalek, P. Sevcík, J. Pavlíková, and M. Stern
Regional anaesthesia for carotid endarterectomy: an audit over 10 years
BJA Advance Access published on July 9, 2007
Br. J. Anaesth. 2007 99: 415-420.
    
22.    Pospíšilová A., Franců M.: Akutní a cxhronické rány - etiologie, rozdíly v
hojení a léčba. Čes-slov Derm, 2008, 83, No. 5, s.232-244.
Citace: Hakl M., Hřib R.: Farmakologická léčba chronické nenádorové
bolesti. Interní medicína pro praxi, 2005, 2., s. 97-100.

Kapitoly v knihách:
 
1.    Houdek M., Ševčík P., Gabryš M., Hakl M., Lejčko J. Programovatelné implantabilní infuzní pumpy v léčbě chronické bolesti. In: Rokyta R., Kršiak M., Kozák J.  Bolest. Praha: Tigris 2006:558-598. ISBN 80-235 00000-0-0.
2.    Michálek. , Hakl M. Anatomie struktur páteřního kanálu ve vztahu k neuromodulačním technikám. In: M. Houdek et al. Neuromodulace. Praha: Grada Publishing, 2007: 55-65. ISBN 978-80-247-0429-6.
3.    Organizace interdisciplinární péče o nemocné indikované k neuromodulačné léčbě bolesti. In: M. Houdek et al. Neuromodulace. Praha: Grada Publishing, 2007: 77-83. ISBN 978-80-247-0429-6.
4.    Vyšetření a testy před implantací programovatelné intratékální programovatelné pumpy. In: M. Houdek et al. Neuromodulace. Praha: Grada Publishing, 2007: 250-252. ISBN 978-80-247-0429-6.
5.    M. Hakl., P. Ševčík. Léčba bolesti u kostních metastáz. In: I. Čapo vet al. Chirurgie orgánových metastáz. Praha“ Galén, 2008, 33 – 27. ISBN 978-80-7262-493-5.