Ambulance bolesti je určená všem pacientům trpících akutní nebo chronickou bolestí.
           K léčbě používáme nejmodernější léčebné  metody a jejich kombinace.

Farmakoterapie
Základem úspěšné léčby akutních a chronických bolestivých stavů je vhodně vedená léčba analgetiky a jejich kombinacemi. V naší praxi se snažíme využívat léků s minimem nežádoucích účinků nepoškozujících organizmus. Používáme analgetika všech lékových skupin a forem včetně náplasťových.

Akupunktura
Historicky jedna z nejstarších metod léčby bolesti. Akupunktura má v léčbě bolestivých stavů zcela nezpochybnitelné postavení a je jednou z možností nefarmakologického ovlivnění bolestí

Obstřiky a nervové blokády
Zejména u akutních nebo zhoršených chronických bolestivých stavů  přináší léčebné místní obstřiky nebo nervové blokády velmi dobrý a rychlý analgetický účinek. Používáme moderní lokální anestetika, často v kombinaci s depotními (dlouhodobými) formami kortikoidů. Na našem pracovišti používáme i přírodní preparáty GUNA.

TENS
Transkutání Elektro Neuro Stimulace využívá průchodu pravoúhlých proudů k tišení bolesti. Přístroje pro TENS jsou k zapůjčení v naší ambulanci.

Infuzní terapie
Naše centrum léčby bolesti nabízí vedle moderního prostředí našich ambulancí a recepce i komfortně zařízený denní stacionár pro aplikaci infuzní terapie (kapačky). K dispozici pro pacienty jsou pohodlná křesla nebo postele vybavené speciálním vyhřívaným lůžkem s léčebným magnetickým polem. 


Infuze vysokodávkovaným vitamínem C
Naše pracoviště je akreditováno k aplikaci vysokodávkovaného vitamínu C. Jedné se moderní léčbu s velmi dobrým efektem v prevenci virových onemocnění, podporující zlepšení obranyschopnosti a vitality organizmu. Vysoké dávky vitamínu C se používají jako podpůrná léčba onkologických onemocnění, vyšší krevní koncentrace mají dokonce schopnost selektivního ničení rakovinných buněk.
Léčba je hrazena z všeobecného zdravotního pojištění

K objednání není zapotřebí žádanka od lékaře.